Markerhaven

Organisatie

Het Zuiderzeemuseum werd opgericht in 1948 met de opening van het binnenmuseum. Eind jaren zestig werd begonnen met de ontwikkeling van een openluchtmuseum. Na jaren van voorbereiding was in 1983 het buitenmuseum klaar.

Het openluchtgedeelte geeft een impressie van het wonen en werken rondom de Zuiderzee tussen 1880 en 1930, de periode die voorafging aan de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932.

Medewerkers

Het Zuiderzeemuseum heeft sinds 1 juli 2011 Stephan Warnik als algemeen directeur. Bij het Zuiderzeemuseum zijn circa honderdzestig medewerkers (incl. oproepkrachten) in dienst en bijna tweehonderddertig vrijwilligers actief.

Routebeschrijving kantoor

Klik hier voor de routebeschrijving naar het kantoor van het Zuiderzeemuseum.