Meer...

Naar het archief

Nieuwe impuls partnerschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 24.04.2018

afbeelding

Dinsdag 24 april bereikte de nieuwe waterwerkplaats, die onderdeel gaat uitmaken van Expeditie Waterwerken, haar hoogste punt. Directeur Stephan Warnik van het Zuiderzeemuseum en Dijkgraaf Luc Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) plantten samen de vlag op de nieuwbouw en bekrachtigden hiermee de jarenlange samenwerking. Samen zetten zij zich in om het waterbewustzijn bij een breed publiek te vergroten. Vanaf 14 juni is de nieuwe waterwerkplaats geopend voor publiek, het is dan precies honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet getekend werd. 

In 2013 kreeg het Zuiderzeemuseum eenmalig 780.000 euro van de BankGiro Loterij om Waterwerken te realiseren. Vanaf 2018 wordt Waterwerken in samenwerking met HHNK uitgebreid en gaat dan verder onder de naam Expeditie Waterwerken. In het vernieuwde Expeditie Waterwerken ontdekt het publiek hoe hard je moet werken om droge voeten te houden. Bezoekers maken kennis met Cornelis Lely, de briljante waterwerker en een grote naam achter de Zuiderzeewet. In de waterwerkplaats leert men hoe wij Nederland ook in de toekomst droog en veilig kunnen houden. Daarnaast roeien ze bij mooi weer als vanouds naar de voormalige Zuiderzee-eilanden of hengelen de vissen uit de zee. 

Waterbewustzijn

Dijkgraaf Luc Kohsiek van HHNK: ’’We zijn heel trots op deze nieuwe impuls in onze samenwerking; na gezamenlijke hoogtepunten als de Droge Voeten programma's, wordt Expeditie Waterwerken een educatief beleef- en doepark waarmee we ons richten op de jongere bezoeker. Belangrijk, want juist deze generatie krijgt steeds vaker te maken met de impact van de klimaatveranderingen op ons leven onder zeeniveau.’’Directeur Stephan Warnik voegt hieraan toe: ’’Het sterke partnerschap met HHNK dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd klopt op alle fronten. HHNK biedt meer dan alleen financiële steun, zij bieden ook hun kennis op het gebied van waterbeheer aan en werken één op één met ons samen om dit nieuwe project, Expeditie Waterwerken, op de juiste manier te realiseren. Wij zijn dan ook heel erg blij dat onze samenwerking zich steeds blijft ontwikkelen.’’ 

Over HHNK 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel voor veilige dijken en voldoende schoon en zoet oppervlaktewater. In 2012 startten het Zuiderzeemuseum en HHNK het educatieve programma Droge Voeten in Noord-Holland en in 2016 werd HHNK partner van de tentoonstelling Overspoeld en de levensechte watersnoodstraat. Dankzij de steun van HHNK kan Expeditie Waterwerken worden gerealiseerd. www.hhnk.nl