Meer...

Naar het archief

Evenementen

Vismigratiedag > za 21 apr 2018

afbeelding

Op zaterdag 21 april 2018 viert Rijkswaterstaat wereldvismigratiedag in het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 17.00 om mee te doen met spelletjes en alles te leren over vis in het IJsselmeergebied.

Programma

De vismigratiedag in Enkhuizen is opgezet als een kleinschalige kijk-en-doemarkt met activiteiten voor jong en oud. Je kunt het visspel spelen, een springkussen als dijk beklimmen, echte vissen uit het Markermeer bekijken of het IJsselmeergebied ervaren in 3D met een VR-bril. Ontmoet Stella Stekelbaars en vraag haar hoe het is om als vis zo’n lange reis te maken. Maak er een echt dagje uit van door het te combineren met een bezoek aan het Zuiderzeemuseum en een stukje te varen met de museumveerboot van het entreepaviljoen naar het buitenmuseum!

Vismigratie tussen IJsselmeer en Markermeer

Rijkswaterstaat wil vis ruim baan geven. Zo zet Rijkswaterstaat sinds 2015 drie kokers van de spuisluizen bij Lelystad zo lang mogelijk open voor vis. Hierdoor zwemmen er per uur wel meer dan 1.000 vissen per spuikoker tussen IJsselmeer en Markermeer. Deze maatregel gaan we ook doorvoeren bij Enkhuizen, net als ‘kattenluikjes‘ in een aantal sluisdeuren waardoor vissen ook overdag gemakkelijk heen en weer kunnen zwemmen. Verder legt Rijkswaterstaat bij de versterking van de Houtribdijk Trintelzand aan: een prachtig paai- en opgroeigebied voor vis in het Markermeer. De waterschappen nemen maatregelen door gemalen visvriendelijk te maken of vispassages aan te leggen. Rijkswaterstaat werkt mee in deze projecten en zorgt voor de kennisuitwisseling.

Wereldvismigratiedag

Dijken, dammen, stuwen en gemalen vormen een barrière voor vis die in verschillende levensstadia andere gebieden nodig heeft. Tijdens World Fish Migration Day op 21 april worden er wereldwijd honderden activiteiten georganiseerd om te vieren dat vissen steeds beter hun natuurlijke trekroutes kunnen volgen. Daardoor krijgen we een meer gevarieerde levensgemeenschap aan vis en een betere ecologische waterkwaliteit. Ook andere dieren zoals de zeearend en de otter profiteren hiervan.

Meer informatie

Bezoekers aan de vismigratiedag die met de auto komen kunnen gebruik maken van het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum (adres: Sluisweg 1, Enkhuizen, volg de borden 'Zuiderzeemuseum'). Het hele programma en meer informatie over vismigratie is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/ruimbaanvoorvis en www.worldfishmigrationday.com (klik op ‘event’).