Meer...

Naar het archief

Evenementen

Zuiderzeemuseum overspoeld > zo 23 okt 2016

In 2016 staat ‘water’ centraal in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het is namelijk honderd jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is getroffen door een grote overstroming. Samen met hoofdsponsor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wordt de watersnoodramp herdacht. Verschillende presentaties in het binnen- en buitenmuseum, waaronder de watersnoodstraat, hebben het overkoepelende thema ‘overspoeld’. De focus ligt enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de stormvloed van 1916 en anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen is immers nooit vanzelfsprekend!

In de weekenden en tijdens de vakanties kan jong en oud de eigenschappen van water onderzoeken aan de hand van proefjes in het Waterlab. Ook vindt dan om 13.00 en 15.00 uur het evacuatiespel plaats. Wat neem jij mee en wat laat jij achter als de dijk doorbreekt? 

De watersnoodstraat

Het lijkt alsof een straat in het buitenmuseum is overspoeld na een dijkdoorbraak. Je betreedt hier een rampgebied en krijgt een idee van de ravage en stank. Loop over de steigers langs de getroffen huizen. Twee bewoners, een boerin en een vissersvrouw vertellen over de impact en de gevolgen van de watersnoodramp.

Bekijk ook de film ‘Overstromingen wereldwijd’ in het filmhuis, kruip in de huid van de Reddingsbrigade en doe het evacuatiespel. Dankzij de grote diversiteit aan presentaties ontdek je niet alleen veel over 1916, maar leer je ook hoe wij ons land op dit moment beschermen tegen water en hieraan tegelijkertijd plezier beleven. De presentaties van ‘Zuiderzeemuseum overspoeld’ zijn te bezoeken tot en met 23 oktober 2016.

Bekijk onderstaande Koffietijd-aflevering van zaterdag 26 maart met Erik van der Hof en Loretta Schrijver. Samen ontdekken ze het Zuiderzeemuseum en de nieuwe presentaties van het themajaar Overspoeld.

Hoofdpartner HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel voor veilige dijken en voldoende schoon en zoet oppervlaktewater. www.hhnk.nl

Overige partners themajaar
 

Rode Kruis

Bij rampen en conflicten helpt het Rode Kruis direct. Met een wereldwijd netwerk van meer dan zeventienmiljoen vrijwilligers is het Rode Kruis vrijwel altijd snel ter plaatse. Rode Kruis-medewerkers starten tijdens een noodsituatie onmiddellijk met levensreddende activiteiten en bieden daarnaast onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen om zo veel mogelijk levens te redden. www.rodekruis.nl

Reddingbrigade

De Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in om verdrinkingsdood in Nederland te voorkomen. Nederland is een waterland en de Reddingsbrigade wil Nederlanders bewust maken van de risico’s én de prettige kanten van water, door – als enige reddingsorganisatie in Nederland – mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Daarnaast leiden zij mensen op tot bijvoorbeeld schipper van een reddingsboot of waterscooter, of reddingsbrigadechauffeur die met zwaailichten en sirene mag rijden. www.reddingsbrigade.nl

Ons water

‘Ons Water’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven. Via ‘Ons Water’ worden Nederlanders bewust gemaakt van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en investeren om Nederland te beschermen tegen water, te kunnen blijven genieten van water én onze watervoorraad op orde te houden. www.onswater.nl

100 jaar droge voeten

2016 wordt een jaar vol grote én kleine activiteiten en evenementen om de watersnoodramp van 1916 te herdenken, maar ook om te vieren we dat we nog steeds droge voeten hebben. Niet alleen bij ons in het Zuiderzeemuseum, maar op nog veel meer plekken in het land. www.waterkustland.nl

Overstroom ik?

De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. We kunnen de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. Daarom is het goed te weten hoe hoog het water bij jou komt. En wat je in dat geval kunt doen. www.overstroomik.nl

Bestel nu museumtickets online met korting.

Met dank aan:

Partners: