Disclaimer

Als je deze website bezoekt of via e-mail contact zoekt met het Zuiderzeemuseum, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en ze kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Demonstraties en activiteiten staan op de website altijd vermeld onder voorbehoud (van wijzigingen); het Zuiderzeemuseum staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.

Het Zuiderzeemuseum is niet verplicht de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren; je kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie.
Op deze website wordt soms, al dan niet via hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Het Zuiderzeemuseum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites; het Zuiderzeemuseum heeft de inhoud van dergelijke internetsites niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, actualiteit of volledigheid.

Het Zuiderzeemuseum is voorstander van open data. Hergebruik van de aangeboden informatie is dus toegestaan – tenzij anders vermeld – op voorwaarde dat bij hergebruik de namen worden vermeld van het Zuiderzeemuseum, de fotograaf en/of de samensteller/kunstenaar. Bovendien dient het hergebruik plaats te vinden onder dezelfde voorwaarden als in deze disclaimer worden genoemd.

De beveiliging van e-mails die je aan het Zuiderzeemuseum zendt, is niet gegarandeerd. Het Zuiderzeemuseum garandeert niet dat naar het museum gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken hiervan.

Op deze website, voorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Als anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden afwijken van de Nederlandstalige versie of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alleen de rechtbank Alkmaar mag oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Bekijk ook de bezoekersvoorwaarden.

 Copyright 2016 Zuiderzeemuseum Enkhuizen