Boerenleenbank

Boerenleenbanken gaven aan het begin van de twintigste eeuw agrariërs de mogelijkheid hun geld veilig onder te brengen of voorzag ze van de nodige kredieten. De bank was in principe alleen bestemd voor de boeren in het dorp of in de parochie. Het vee diende als onderpand. Zo waren boeren niet meer op hun rijke buren aangewezen. De Rabobank, een van de grootste banken van Nederland, spruit voort uit de boerenleenbank.

Terug naar Stadsgracht
Boerenleenbank