Polder

De strijd tegen het water begeeft zich op veel fronten. Ook het achterland dat onder de zeespiegel ligt, is voortdurend onderhevig aan de gevaren van overmatige regenval. Overstromingen en watersnoden zijn geen uitzonderingen.

De lage polder is aangelegd naar voorbeeld van polders rond Stavoren. Wanneer het waterpeil in de sloot te hoog wordt, maalt de molen het water omhoog en voert het af naar het boezemwater (het water, waarop het water dat uit een polder gemalen wordt, geloosd wordt).

In de polder staat onder andere een molen en een visserswoning uit Koehool waar vis wordt gerookt.

Terug naar Plattegrond