School

In de school uit Kollum wordt in de weekenden en in de vakanties schrijfles en aardrijkskundeles gegeven. Leer schrijven met een kroontjespen of ontdek hoe Nederland er vroeger zonder Afsluitdijk. Schuif aan, want het is leuk en leerzaam!

Vroeger

In Nederland speelde de centrale overheid een grote rol in het onderwijs. Gevolg was een uitgebreid net van door de staat gefinancierde openbare scholen. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd. Kinderen tussen zes en twaalf jaar moesten vanaf nu naar school. Ze leerden schoonschrijven, spreken (uitspraak) en krijgen aanschouwelijk onderwijs via schoolplaten.

Terug naar Kerkbuurt
School