Postkantoor

Dit hulppostkantoor komt uit Den Oever. In de linker woning is het interieur van Trijntje Kaan aangebracht, in de rechter woning is een reconstructie gemaakt van een hulppostkantoor uit circa 1920.

Een hulppostkantoor is het best te vergelijken met een postagentschap. De eerste postzegel zag op 1 januari 1852 het licht.

Tegenwoordig verdwijnen er meer postkantoren dan er worden opgericht. Ook de postagentschappen nemen in aantal af. De fax, e-mail en de smartphone hebben papieren brieven grotendeels vervangen. Dat is in het begin van de vorige eeuw natuurlijk anders. De omvang van het postverkeer bedraagt rond 1900 100 miljoen brieven, 56 miljoen briefkaarten, 157 miljoen gedrukte stukken en meer dan vijf miljoen postpakketten.

Terug naar Kerkbuurt
Postkantoor