Gegoede burgerij Zaandijk

Vijftien tot twintig procent van de bevolking behoorde eind negentiende eeuw tot de hogere stand: de deftige dames en gegoede heren. Het volk bestond voornamelijk uit werklieden en gezinsleden. De middenstand van zelfstandige ambachtslieden, winkeliers, schippers, ambtenaren en kooplieden was in deze tijd sterk in ontwikkeling. 

Ook in de industrie gebeurt van alles. Zo ontdeed de Zaanstreek zich van eerder opgelopen economische averij. Grote bedrijven floreerden, waaronder Wessanen, Verkade en spijsolie- en pindafabrikant Duyvis. De laatste zette als eerste de stoommachine in. Dit pand is bewoond geweest door de familie Vis-Duyvis. De leden daarvan behoorden tot de welgestelde Zaankanters.

Terug naar Stadsgracht
Gegoede burgerij Zaandijk