Stoomwasserij

Rond de Zuiderzee werd de bedrijvigheid gekenmerkt door kleinschaligheid en handarbeid. De opkomst van de stoommachine rond 1870 veranderde veel. Bepaalde zaken die voorheen met de hand werden gedaan, konden ineens machinaal. Er ontstonden bijvoorbeeld stoomwasserijen. Met stoomkracht en grote wastrommels waste men het wasgoed en op de droogzolder of op het bleekveld werd gedroogd. Werken in een stoomwasserij was echter zwaar en ongezond. Er was veel tilwerk en zitten is er niet bij. Het was er warm, dampig en altijd glibberig. Ook het bleken van de was met loog, een corrosieve of bijtende stof, was niet zonder gevaar.

Terug naar Stadsgracht
Stoomwasserij