Droge voeten in Noord-Holland

Steeds minder mensen realiseren zich hoe belangrijk het werk is van de waterschappen. Noord-Holland is aan drie kanten omgeven door water, terwijl de bodem daalt en de zeespiegel stijgt.
De educatieve programma's van Droge voeten in Noord-Holland laten leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs ontdekken hoe het komt dat ze droge voeten hebben en houden.

Voor groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs is het programma
Waterexperiment ontwikkeld. Watertoppers geeft spelenderwijs inzicht aan leerlingen van groep 4 tot en met 6 basisonderwijs. Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs is Evacuatie leuk en leerzaam. Het programma Help! Het water stijgt is leuk en interessant voor leerjaar 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

De educatieve programma's zijn mogelijk gemaakt door: