Aap noot mies

Basisonderwijs

Proef, voel, ruik, zie, hoor en doe

Leren is in het Zuiderzeemuseum een dynamisch begrip. Van alle aspecten in het museum kun je iets leren: de geur van het visroken, schrijven met een kroontjespen in een klas uit 1930, praten met een ambachtsman… alle zintuigen worden aangesproken! In het Zuiderzeemuseum leer je spelenderwijs en met elkaar. Je gebruikt hierbij niet alleen je hoofd, maar ook je hart en handen.

Ons educatieve aanbod richt zich op cultuur, erfgoed en kunst van het voormalige Zuiderzeegebied, en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. De programma’s sluiten aan bij diverse kerndoelen en vensters van de nationale canon en hebben raakvlakken met uiteenlopende vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en CKV.

Schooltarieven

Een educatief programma voor het basisonderwijs kost € 59,- per klas plus € 5,75 per leerling en begeleider.

Bekijk de educatieve programma's en lees meer over de inhoud, het doel van het programma en de bijbehorende informatie.

Tip: Ga na het bezoek aan het Zuiderzeemuseum met de klas ook naar speeltuin Kindervreugde. Deze speelttuin ligt direct naast het buitenmuseum.