The flax project 

Voortgezet onderwijs


Proef, voel, ruik, hoor en doe!

Leren is in het Zuiderzeemuseum een dynamisch begrip. Van alle aspecten in het museum kun je iets leren: de geur van het visroken, schrijven met een kroontjespen in een klas uit 1930, praten met een ambachtsman… alle zintuigen worden aangesproken! In het Zuiderzeemuseum leer je spelenderwijs en met elkaar. Je gebruikt hierbij niet alleen je hoofd, maar ook je hart en handen.

Ons educatieve aanbod richt zich op cultuur, erfgoed en kunst van het voormalige Zuiderzeegebied, en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. Een bezoek aan het Zuiderzeemuseum is een reis door de tijd, waarin leerlingen kennis maken met ons verleden en ontdekken hoe ze dit kunnen verbinden met het heden. De programma’s sluiten aan bij de kerndoelen en vakken van het voortgezet onderwijs.

Schooltarieven

Een educatief programma voor het voortgezet onderwijs kost € 59,- per klas en € 7,- per leerling en begeleider. Alle kosten zijn ook te voldoen met de Cultuurkaart.

Bekijk de educatieve programma's en lees meer over de inhoud, het doel van het programma en de bijbehorende informatie.